CZ
EN
DE
Gummi Trading

Těsnění pro moderní metody stavby tunelů

Firma Sealable Solutions dodává již po desetiletí do celého světa rozsáhlý program různých těsnících profilů pro různé technologie a účely použití při stavbě tunelů.


Inženýři firmy Sealable Solutions zajišťují spolehlivý vývoj a řešení problémů těsnění v různých oblastech jako např. při potrubním a štítovém ražení, v technologii kesonového hloubení, při výrobě strojů pro vrtání tunelů nebo při doplňkové klenbové sanaci.

GT - SEALABLE SOLUTIONS

Těsnění pro tunelové razicí stroje

Jak pro různé části uvnitř tunelových razicích strojů , tak také pro zajištění načínacích šachet v kritických momentech nájezdu a výjezdu strojů, disponuje fima Sealable Solutions rozsáhlým programem mnohačetných osvědčených profilů.

Těsnění rámu výztužního prstence

Již od roku 1968 vyvíjí firma Sealable Solutions kompresní těsnění pro tunely ražené štítovými stroji, které jsou vyložené prefabrikovanými segmenty z oceli nebo železobetonu tzv TYBINKAMI (prstence na výztuž jámy - ostění).